ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ: 210 6020285
Θέση Κοκκιναράς

Home » Archive

Η κατηγορία αυτή αφορά όλους του καταλύτες που είναι αγορασμένοι και τοποθετημένοι για την αντικατάσταση του εργοστασιακού καταλύτη. Κοινά οι < όχι γνήσιοι> είναι πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε πολύτιμα μέταλλα καθώς και σε μέγεθος. Κυκλοφορούν είτε με μεταλλικά είτε με κεραμικά στοιχειά. Παρόλα αυτά η εταιρία μας αγοράζει με την υψηλότερη τιμή της αγοράς αυτούς …

Read more